Uskok San Andreas

Autor: Łukasz Wieczorek

Opublikowany: 18.07.06

Skorupa ziemska nie jest jednorodna. Składa się z ogromnych bloków skalnych, zwanych płytami tektonicznymi. Przez amerykański stan Kalifornia biegnie uskok między dwiema płytami tektonicznymi. Płyta Północnoamerykańska przemieszcza się w kierunku północnym, podczas gdy Płyta Pacyficzna - w południowym.

Mijają się one, pokonując przeciętnie dystans 13 mm rocznie. Niekiedy ruchy te odbywają się płynnie, nie powodując zakłóceń. Innym razem płyty wpadają na siebie, a ich ponowne rozdzielenie może spowodować trzęsienie ziemi.

Uskok San Andreas o długości 1050 km przebiega na głębokości około 16 km pod powierzchnią ziemi i choć na przeważającym odcinku jest niewidoczny, są miejsca, w których pozostawia wyraźne ślady. Ruchy wzdłuż uskoku bywają niekiedy znaczne. Znany jest przypadek, kiedy koryto pewnego strumienia, płynącego po jednej stronie rowu, zostało nagle przerwane i przesunięte o 120 m na drugą stronę.

Galeria zdjęć

Komentarze