Zakazane Miasto w Hue

Autor: Łukasz Wieczorek

Opublikowany: 08.08.06

Miasto Hue znajduje się nad rzeką Huong, zwaną Aromatyczną Rzeką, w środkowej części Wiatnamu, w prowincji Binh Tri Thien. Znajduje się w nim Zakazane Miasto, które wzniósł cesarz Gia Long na wzór Zakazanego Miasta w Pekinie.

Do końca XIII wieku miasto nosiło nazwę Phu Xuan i pełniło rolę obronną. Władzę sprawowali miejscowi możnowładcy. W 1802 roku miasto przeszło pod panowanie cesarza Gia Long, zostało siedzibą dynastii Nguyen oraz stolicą protektoratu Annamu.

Cesarz Gia Long wzniósł w Hue Zakazane Miasto, które miało pełnić rolę jego prywatnej rezydencji. Było one otoczone wysokim murem obronnym oraz fosą. W środku natomiast znajdował się wspaniały ogród.

Do miasta wchodziło się przez bramę, która była dwupiętrowym pawilonem. Następnie znajdował się Pałac Najwyższej Harmonii z salą tronową, w której władcy przyjmowali oficjalnych gości. W mieście znajdowały się także liczne pałace możnowładców i świątynie.

W pobliżu znajdują się grobowce władców z dynastii Nguyen z XIX wieku. Jednym z nich jest grób cesarza Gia Long i cesarzowej Thau Thien Cao. Zbudowany jest on z dwóch kamiennych sarkofagów, utrzymanych w skromnym, surowym stylu. Bardziel okazale prezentuje się grobowiec cesarza Minh Mangs, którego strzegą kamienne słonie, konie i wyjownicy. Grobowiec cesarza Thieu Tris jest świątynią otoczoną wodą, natomiast cesarz Tu Duc pochowany został w pawilonie wspartym na kolumnach, między którymi przepływa potok.

Galeria zdjęć

Komentarze